Teoli Internet může šířit ledacos. I vznešená poselství, i naprosté nesmysly. A pokud to nedokážete rozlišit, je pro vás náš web jistotou, kde se vám neuškodí.

Jak často by mělo probíhat čištění kanalizace

Rozhodně platí, že jedním z největších vynálezů moderní doby je kanalizace. Právě díky ní se život ve větších městech stal snesitelným a začal odpovídat hygienickým podmínkám. Je však také pravdou, že pokud má skutečně plnit svůj účel, je nutné se o ni také starat. Zdaleka nejčastější údržbou je bezesporu čištění kanalizace, ať už té veřejné nebo na soukromých pozemcích. Právě ta druhá se však velmi často zanedbává. To pak může vést k nejrůznějším velmi nepříjemným problémům.

vůz na čištění kanalizace

Zde se však nabízí otázka, jak často by mělo být prováděno. A je pravdou, že na to neexistuje univerzální odpověď. Záleží totiž na mnoha okolnostech, které je nutné vzít v úvahu. Tou první jsou rozměry kanálu a jeho vytíženost. Čím menší je poměr mezi rozměrem a protékajícím odpadem, tím řidší může čištění být. Platí to samozřejmě i naopak. Proto například u paneláků by mělo být zdaleka nejčastější.

kontrola a čištění potrubí

Dále je to stáří oné sítě. Zdaleka ne všechny kanalizace jsou u nás stejně staré. Zatímco na některých vesnicích byla vybudována teprve před pár lety, například v Praze jsou některé části starší než 50 let. A asi není třeba říkat, že čím větší stáří, tím větší pravděpodobnost, že se někde něco poškodí. Proto je potřeba věnovat jí větší péči.

V úvahu je však nutné vzít také materiál, ze kterého je vyrobena. I ten může být různý, a každý z nich se zanáší různou rychlostí. Je tedy potřeba vědět, co bylo na které části použito, a podle toho stanovit rozvrh údržby.

Všechny tyto věci je pak nutné zkombinovat dohromady a určit tak, jak často by měla být která část čištěna. U veřejných sítí je k tomu potřeba přidat i komplikace s dopravou, které to nevyhnutelně způsobí. Přesto jsou jen malou cenou za to, že naše splašky budou bez jakéhokoliv zádrhelu odváděny až do čističky vod, kde s nimi bude následně patřičně naloženo.