Teoli Internet může šířit ledacos. I vznešená poselství, i naprosté nesmysly. A pokud to nedokážete rozlišit, je pro vás náš web jistotou, kde se vám neuškodí.

Sportovní aktivity


Baví vás také sport? Abych se pÅ™iznala, tak já mám moc ráda sportovní aktivity. Bez sportu bych se už neobeÅ¡la. Já už jako malá holka jsem moc ráda sportovala a to opravdu v mnoha sportovních odvÄ›tvích. Jako malá holka jsem zaÄínala s basketbalem. A to hlavnÄ› kvůli tomu, že jsem byla vážnÄ› vysoká. Oproti mým vrstevníkům jsem byla o dvanáct cm vyšší v průmÄ›ru, než ostatní žáci, anebo mí přátelé, takže je logické, že si mÄ› potom vyhlédla jedna žena, která trénovala basketbal a musím uznat, že pÄ›t let jsem v basketbalu. Bylo opravdu perfektní a byla jsem velice Å¡ikovná. Jenomže potom jsem bohužel mÄ›la sportovní úraz, takže jsem na sedm mÄ›síců musela pÅ™eruÅ¡it vÅ¡echny sportovní aktivity. Mohla jsem jenom plavat. Takže nakonec jsem úplnÄ› opustila basketbalové turnaje a basketbalové zápasy a zaÄala jsem pouze jenom plavat.

Basketbal jsem hrála dlouho.

Sice už nedÄ›lám nic závodnÄ›, ale moc mi to chybÄ›lo. PozdÄ›ji asi po pÄ›ti letech jsem zaÄala také s gymnastikou a s atletikou, protože mÄ› to velice bavilo. Chytlo mÄ› to, pohyb mÄ› baví a vůbec si nedokáži pÅ™edstavit, kdybych tÅ™eba už nemohla se nikdy pohybovat a nebo kdybych nemohla dÄ›lat žádnou jinou sportovní aktivitu. A já pÅ™edpokládám, že nejsem jediná, komu by to vadilo, že by nemohl dÄ›lat žádný sport.

MíÄové hry mÄ› baví.

Proto jsem si Å™ekla, že je prima, že na svÄ›tÄ› existuje tolik typů a druhů sportovních aktivit, že si ÄlovÄ›k může vybrat. A když už se bavíme o sportu a o sportovní aktivitÄ›, tak bych se vás chtÄ›la na nÄ›co zeptat. Myslíte si, že Å¡achy anebo kuleÄník jsou také sport? Nebo Å¡ipky? Mnoho lidí říká, že tyto tÅ™i sporty jsou prostÄ› sporty. Já si myslím zase, že není. TÅ™eba možná ten kuleÄník a Å¡ipky. Možná tak troÅ¡ku ano, ale Å¡achy, vždyÅ¥ u Å¡achu jenom sedíte. Tu už bych mohla říct, že i malování je také sport. SamozÅ™ejmÄ› že není. Ale jaký je rozdíl mezi v tom, když sedíte a hrajete Å¡achy a nebo když sedíte a malujete obrázek? Podle mého názoru je to skoro stejné.