Teoli Internet může šířit ledacos. I vznešená poselství, i naprosté nesmysly. A pokud to nedokážete rozlišit, je pro vás náš web jistotou, kde se vám neuškodí.

Proč jsou reference pro firmu důležité

Ne nadarmo se doporučuje, abychom se při výběru jakékoliv firmy spoléhali především na reference od svých příbuzných či známých, případně jiných zákazníků. To, že pro nás tyto mají velkou váhu, velmi dobře vědí i firmy. Nelze se tedy divit, že mají nejrůznější programy, které sdílení těchto referencí podporují. Samozřejmě se můžeme ptát, proč. Nestačí běžné marketingové kampaně? Pravdou je, že nestačí, rozhodně ne v dnešní ekonomické situaci. Proto se podniky snaží své zákazníky různými způsoby lákat, aby dávali reference ostatním.

hodnocení firmy po nákupu

Jedním z poměrně běžných programů je sleva v případě, že přivedete dalšího kupujícího. To najdeme především u firem, které se zabývají službami, případně zakázkovou výrobou. U supermarketů či řetězců různých prodejen se to z pochopitelných důvodů nevyplatí. Ostatním to však může značně zvýšit zisk.

Je totiž pravdou, že právě reference jsou nejjistější metodou pro přilákání nových zákazníků. Jen málokterý zamítne radu přítele či příbuzného, který mu doporučí nějakou firmu, zvláště pokud s ní tento měl již dobré zkušenosti. Pokud navíc daný člověk může vidět výsledky její práce, například právě u svého přítele či příbuzného doma, pak je ještě jistější, že na to přistoupí.

díky internetu se reference šíří rychleji

Problém je, že pro firmy není snadné přesvědčit zákazníky, aby tato doporučení dávali. Faktem je, že mnohem spíše budeme sdílet s ostatními negativní zkušenost, než tu pozitivní. Pokud tedy s danou firmou nebudeme spokojeni, řekneme o tom mnohem více lidem, než v opačném případě. A je jasné, jak silně může toto ovlivnit postavení podniku na trhu.

Musíme však přiznat, že tyto pozitivní reference bývají z valné části zasloužené. To je také důvod, proč mají takovou přesvědčovací váhu. Osobním zkušenostem jiných lidí totiž věříme mnohem snáze, než klasické reklamě. Podvědomě totiž víme, že se nás snaží nalákat, kdežto u běžného člověka to obvykle nepředpokládáme. Avšak i tito bývají k marketingovým účelům využíváni, a to je dobré si uvědomit. Platí tedy rčení důvěřuj, ale prověřuj.