Teoli Internet může šířit ledacos. I vznešená poselství, i naprosté nesmysly. A pokud to nedokážete rozlišit, je pro vás náš web jistotou, kde se vám neuškodí.

Jaká práva má externí předseda svj

V dnešní době byla družstva v podstatě nahrazena společenstvím vlastníků jednotek, coby pružnější alternativou, vhodnější do moderní doby. Jejích členem je každý vlastník bytu v daném domě, a každý má stejné hlasovací právo. Ovšem je potřeba uznat, že i SVJ musí někdo vést. Proto si lidé často ze svého středu zvolí předsedu. Může se však stát, že tuto funkci nikdo nechce vykonávat. V takovém případě nezbude nic jiného, než aby nám pomohl externí předseda SVJ, tedy člověk, který tuto práci vykonává profesionálně. Samozřejmě, za své služby si nechá zaplatit, avšak na druhou stranu si můžeme být jisti, že ví, co dělá.

téměř v každém paneláku najdeme SVJ

Aby však předseda mohl svou funkci vykonávat, potřebuje mít určitá práva. Ta mu jsou přiznána již v zakládací listině a mezi jednotlivými SVJ se příliš neliší. Důležitých je hlavně několik z nich, bez kterých se neobejde.

Jedním z nich je práv svolávat schůze vlastníků v podstatě kdykoliv. Tyto schůze se většinou konají v pravidelných intervalech, avšak neočekávaná událost může způsobit, že je potřeba o některé věci rozhodnout co nejdříve, a není možné třeba několik měsíců čekat. A právě předseda, který má za hladký chod domu odpovědnost, potřebuje v takových případech svolat mimořádnou schůzi.

příprava na schůzi SVJ

Dále je to právo reprezentovat své společenství vlastníků jednotek při jednání s úřady či firmami. Je totiž jasné, že není možné, aby na úřad přišli kvůli nějaké věci všichni členové – navíc by bylo i velmi těžké něco takového koordinovat. Proto je to právě předseda, kdo s nimi jménem všech ostatních jedná.

S tím souvisí i podepisování smluv. Pokud jednání dojde ke zdárnému konci a je potřeba podepsat finální smlouvu, je právě na předsedovi, aby tento akt uskutečnil. Nikdo z ostatních členů to udělat nemůže, pokud nemají od předsedy k tomuto úkonu plnou moc. Je jasné, že něco takového by šlo velmi snadno zneužít. Naštěstí existují mechanismy, které něčemu takovému brání. A i ty jsou součástí smlouvy společenství vlastníků jednotek.