Teoli Internet může šířit ledacos. I vznešená poselství, i naprosté nesmysly. A pokud to nedokážete rozlišit, je pro vás náš web jistotou, kde se vám neuškodí.

IT

Počítač nebo telefon

Umíte si pÅ™edstavit život bez telefonu nebo poÄítaÄe. Nebo bez tabletu, notebooku. No není to nemožné, ale v dneÅ¡ní technologické dobÄ› by to bylo asi velmi těžké. Protože produkty tyhle informaÄní technologie jsou vÅ¡ude, a to myslím opravdu vÅ¡ude. Jestli jdete na úřad, nebo k lékaÅ™i do banky, a tak bych mohl jmenovat jeÅ¡tÄ› spoustu […]

Read more

Deska v PC

 Abychom mohli tyto technologie využívat, musí se pro to také nÄ›co udÄ›lat. Běžný konzument jen to, že si koupí mobil nebo poÄítaÄ a pÅ™ipojí se na internet.   Odborníci z různých oborů zase musí zařídit vÄ›ci tak, aby na konci toho vÅ¡eho takový konzument vidÄ›l to, co potÅ™ebuje. A proto musel vzniknout internet, mobil nebo […]

Read more